O FIRMIE

Zespół naszej firmy Sekro-Nieruchomości obsługuje swych klientów już od 2002r. Jesteśmy stabilną firmą, która z roku na rok  wzmacnia sa pozycję w zakresie prowadzonej działalności. Zakresem naszego działania obejmujemy nieruchomości  z terenu Warszawy oraz z sąsiednich  gmin i miast.
Od roku 2008 rozszerzyliśmy swą działalność o dziedzinę pokrewną zarządzaniu tj. wycenę nieruchomości. Rok 2013 przyniósł nam kolejną możliwość zaoferowania naszym klientom jeszcze jednej usługi tj. pośrednictwa  w zakresie obrotu nieruchomościami.
Posiadamy rozległą wiedzę na temat rynku nieruchomości i stale ją doskonalimy.
 
Nasi Klienci mogą liczyć na rzetelną i solidną obsługę.
Dział zarządzania nieruchomościami prowadzony jest przez licencjonowanych zarządców odpowiadających za pracę administratorów na poszczególnych obiektach. W skład działu finansowego wchodzą doświadczone księgowe odpowiedzialne za prowadzenie wszystkich rozliczeń finansowych obsługiwanych Wspólnot.
 
Wsparciem dla zarządców i administratorów są współpracujący z nami inspektorzy budowlani posiadający uprawnienia m.in. do prowadzenia corocznych czy też pięcioletnich przeglądów budowlanych jak również nadzoru robót budowlanych oraz radcy prawni specjalizujący się w tematyce nieruchomościowej.
 
Kompetencje pracowników potwierdzają stosowne licencje i uprawnienia.
Nasza firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.


Copyright © 2014 SEKRO